Pasma slovenski landrace - linija 11

Pasma slovenska landrace - linija 11 (11) je moderna mesnata pasma. Živali so bele barve, srednje velike z visečimi ušesi, glava ima ravno nosno linijo, telo je dolgo in nekoliko zašiljeno (trapezaste oblike) na sorazmerno visokih tankih nogah. Pasma je sorazmerno zahtevna glede uhlevitve in prehrane ter prilagojena na rejske razmere v Sloveniji.
Plodnost linije 11 je dobra. V gnezdu pričakujemo preko 12 živorojenih pujskov. Svinje so izredne matere, izgube pujskov so majhne. Rast in mesnatost sta srednje dobri.
Uporablja se kot maternalna pasma, kar pomeni, da je namenjena proizvodnji ženskih živali. V tri- in štiripasemski selekcijski shemi se svinje uporabljajo kot matere hibridom 12, medtem ko so pri hibridu 21 merjasci te pasme vključeni kot očetje.

Mladice in merjasci so preizkušeni v skladu z Rejskim programom za prašiče SloHibrid. Zadnjo odbiro si lahko ogledate tukaj.
Plemenski podmladek zagotavljajo na vzrejnih središčih nukleusih za pasmo 11.