Hibrid 54

Hibrid 54 je ime za križance, ki so produkt križanja med svinjami pasme slovenska landrace - linija 55 (55) in merjasci pasme pietrain (44). Živali so bele barve. Trup je dolg in širok s poudarjenimi plečkami in šunkami.
Za hibrid je značilna izredno dobra rast in večja zmogljivost rasti . Potomce lahko pitamo na večjo maso, a ima nekoliko slabšo mesnatost na račun večje zamaščenosti. Živali so prilagojene na naše pogoje reje.

Potomci matere hibrida 12 in očeta hibrida 54 so izredno odporni, saj je bilo v poskusu ugotovljeno, da je pitanec genotipa 1254 najbolj prilagojen našemu okolju, kar se kaže v majhnih izgubah živali med pitanjem.
Uporablja se kot terminalni hibrid. Merjasce uporabljamo v štiripasemskih križanjih (pitanci 1254), ki jih odlikuje zlasti dobra mesnatost ob pogoju restriktivnega krmljenja.

Merjasci so preizkušeni v skladu z Rejskim programom za prašiče SloHibrid. Zadnjo odbiro si lahko ogledate tukaj.

Plemenske merjasce zagotavljajo na vzrejnem središču za hibrid 54.
Naročila za mlade plemenjake sprejemajo na KGZS KGZ Murska Sobota (tel.: 031 703 625).