Pietrain

Pasma pietrain (44) je izredno mesnata pasma. Živali so bele s črnimi lisami barve srednje velikosti. Glava je lahka in majhna, telo pa srednje dolgo in pravokotne oblike. Izrazite šunke in plečke ter širok hrbet so poglavitne zunanje značilnosti te pasme. Zaradi izrazite omišičenosti lahko opazimo rahlo nagubano kožo trupa. Živali imajo srednje velike in tanke noge.

Živali te pasme so na splošno poznane po slabši plodnosti, slabi rastnosti, izredni mesnatosti, slabi kakovosti mesa in veliki občutljivosti. V nekaterih selekcijah so vzgojili na stres manj občutljive prašiče. Mesnatost pasme pietrain ponavadi presega 60 % in s tem uvršča pasmo v najvišji razred mesnatosti.

Uporablja se kot terminalna pasma, ker plemenske merjasce uporabljamo kot očete pri tropasemskem križanju z mladicami hibridov 12 ali 21. Nastopa pa tudi kot oče pri vzreji terminalnega hibrida 54.

Pri potomcih hibrida 12 in pasme pietrain (1244) je pitanje daljše kot pri kombinaciji 1255 ali 1254 . Pitanje se podaljša okvirno za 14 dni. Na enoto prirasta tako porabijo več krme kot pitanci, kjer je pasma pietrain zastopana le v 25 %. Ugotovljeno je bilo, da je pri genotipu 1244 mogoče tudi podaljšano pitanje, saj pitanci na intervalu od 100 do 125 kg še vedno uspešno rastejo, dnevni prirast se je celo povečal za 100 g/dan. Pitanje po volji je primerno le pri genotipu 1244 , medtem ko pri kombinacijii 1254 le z restriktivno prehrano dosežemo zadovoljiv delež mesa.

Merjasci so preizkušeni v skladu z Rejskim programom za prašiče SloHibrid. Zadnjo odbiro si lahko ogledate tukaj.

Plemenske merjasce pasme pietrain zagotavljajo na vzrejnem središču nukleusu za pasmo 44.

Naročila za mlade plemenjake sprejemajo na KGZS KGZ Murska Sobota (tel.: 02 539 14 18).