Poročila

VRSTA POROČILA: OBDOBJE:
Preizkušnja prašičev na vzrejnih središčih Mesečno
  Tromesečno
  Polletno
  Letno
Preizkušnja prašičev - mladice Letno
Analiza plodnosti svinj na kmetijah Polletno
  Letno
Plodnosti svinj na farmah prašičev Tromesečno
  Polletno
  Devetmesečno
  Letno
Genski test na sindrom maligne hipertermije Mesečno
  Letno
Genetski trendi pri prašičih Letno
Rezultati ocenjevanja mesnatosti prašičev na liniji klanja Mesečno
  Letno
Rezultati ocenjevanja govejih trupov in polovic na klavni liniji Letno
Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev Letno
Slovenske lokalne pasme prašičev Letno
Pietrain Letno

Poročilo o opravljeni mednarodni poti:

  • Edinburgh, 13.- 22. 06.2012 asist. Tina Flisar, univ. dipl.inž. zoot.
  • WCGALP, 1.- 6.08.2010 prof. dr. Milena Kovač, znan. sod. dr. Špela Malovrh, asist. Martina Planinc, univ. dipl.inž. zoot.
  • EAAP, 22.8.2010 , prof. dr. Milena Kovač
  • Švica, 3.4.2009, dr. Manja Zupan
  • Italija, 15.-18.9.2009, Marjeta Žemva, univ. dipl. inž. živ. tehnol.
  • Italija, 28.-29.10.2009, Marjeta Žemva, univ. dipl. inž. živ. tehnol.
  • Otočec, 20.-22.09.2009, prof. dr. Milena Kovač, Znan. sod. dr. Špela Malovrh, Asist. Tina Flisar, univ. dipl. inž. zoot.