Opis pasme SIKA - slovenska kunka

V slovenski selekcijski program sta vključeni dve slovenski starševski sintetični liniji SIKA (slovenska kunka) za prirejo mesa: SIKA linija A (maternalna linija) in SIKA linija C (očetovska linija).


SIKA - maternalna linija A

Selekcija slovenske maternalne linije temelji na belem novozelandcu. Občasno so uporabljali tudi samce kalifornijske pasme. Spada med srednje težke pasme, telesna masa odraslih plemenskih samic je približno štiri kilograme. Linija A je po zunanjosti podobna pasemskim belim novozelandcem, le da ima precej večja ušesa. Odlikujejo jo dobre telesne oblike: precej lahka glava, kompakten in dolg trup, močne noge z dobro odlakanimi podplati. Živali so živahne, vendar ne agresivne. Barva kožuha je bela (albino), lahko pa ima temneje obarvane ekstremitete (smrček, ušesa, rep, noge) v tipu kalifornijca. Oči so rdeče.

Linija A je bila vzpostavljena v letu 1995 in predana v prakso. Plemenski kunci maternalne linije so naseljeni na farmi g. Artnaka (lastnik Mandi - vzrejni center d.o.o.) v bližini Šentjurja, strokovnjaki Centra za kunčjerejo Oddelka za zootehniko pa to selekcijo vodijo in nadzorujejo. Sedaj v osmih podlinijah obsega 480 do 550 samic, približno 19 samcev in podmladek. Lastnosti maternalne linije SIKA so povsem primerljive z evropskimi linijami in so v glavnem stabilizirane. Pri maternalni liniji je poudarek predvsem na reprodukcijskih lastnostih, kot so število živorojenih in mrtvorojenih mladičev, odstavitvena telesna masa mladičev, odpornost mladičev, izenačenost gnezd, doba med kotitvama pri materah in letna prireja.


SIKA - očetovska linija C

S selekcijo očetovske linije SIKA so začeli leta 1995na Centru za kunčjerejo na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete. Danes šteje v povprečju 60 samic v proizvodnji in 24 samcev. Pri oblikovanju te linije je poleg belega novozelandca in kalifornijca sodeloval tudi panonski beli kunec, ki ima izvrstne rastne lastnosti. Po zunanjosti je očetovska C linija podobna A liniji, vendar je nekoliko težja (telesna masa odraslih samic je 4,5-5,0 kg), z močnejšo glavo in večjimi ušesi. Tudi to linijo odlikujejo dobre telesne oblike in prilagojenost na rejo v žičnih kletkah: dolg in kompakten trup z zelo močnimi zadnjimi nogami ter dobra odlakanost podplatov. Barva kožuha je bela (albino), lahko pa ima temneje obarvane ekstremitete (smrček, ušesa, rep, noge) v tipu kalifornijca. Oči so rdeče. Pri starosti 80 dni dosežejo pitanci telesno maso 2800 g, kar je zelo primerno za zakol. Zmogljivost rasti pri tej starosti še ni povsem izkoriščena. S stališča kakovosti mesa bi bilo bolj ugodno, če bi bile živali ob zakolu starejše in težje (približno 3 kg). Ker se večino živali proda v obliki celih trupo, trg zahteva lažje živali. Pri selekciji očetovske linije so v ospredju pitovne in klavne lastnosti (hitrost rasti, izkoriščanje krme, klavna telesna masa, klavna kakovost) in libido.

več ...