Gradivo pri predmetu Reja prašičev - 3. letnik UNI 1. stopnja

Priporočamo!

Priporočamo vam tudi gradivo, objavljeno pod Objave in gradivo o strokovnem delu v prašičereji.


Mere plodnosti

Definicije mer plodnosti in
naloge iz mer plodnosti.

Varstvo pri delu

Preberite si prosojnice s predavanj Varstvo pri delu.


Prosojnice s predavanj

Dokumenti so v PDF formatu, ki ga lahko berete z Adobe Acrobat Reader. Prosojnice lahko odpirate in prenašate z geslom, ki smo vam ga posredovali.

Sklop Predavanje Predavatelj Leto spremembe Povezave na priporočeno gradivo
   Uvod v predmet
(izvedba in obveznosti)
 
 1.  Uvod  prof.dr. Milena KOVAČ  2014
        Prašičereja v svetu   Podatkovna baza FAO
        Prašičereja v Sloveniji   Organiziranost prašičerejcev v Sloveniji
Stanje na prašičerejskih kmetijah
        Selekcijska piramida  2016 Rejski program SloHibrid
Povzetek strokovnih nalog v prašičereji
 2.  Plodnost prašičev  prof.dr. Milena KOVAČ  2015
        Uvod v plodnost  2016 Presoja rezultatov prireje
Velikost gnezda na kmetijah, vključenih v kontrolo proizvodnosti
Ovrednotenje stroškov pri reji plemenskih svinj na kmetijah
        Plodnost mladic  2015 Priprava mladic na pripust
        Velikost gnezda - prenatalno  2015 Optimalni čas pripusta starih svinj
Poodstavitveni premor in število živorojenih pujskov
Organizacija dela v plemenski čredi
        Velikost gnezda - ob rojstvu  2015 Vplivi na rojstno maso pujskov
        Velikost gnezda - postnatalno  2015 Oskrba svinje in gnezda
        Laktacija  2015 Vpliv predhodne laktacije na mere plodnosti pri prašičih
        Prireja mleka  2015 Učinkovitost vimena pri svinjah
 3.  Vzreja mladic  prof.dr. Milena KOVAČ  2016
        Vzreja mladic  2014 Vzreja plemenskih mladic
Vpliv vzreje mladic na velikost gnezda pri svinjah
 4.  Rast in sestava telesa  prof.dr. Milena KOVAČ  2015
       Rast    
       Sestava telesa    
 5.  Zootehniški normativi  doc.dr. Špela MALOVRH  2014
       Zoohigienski normativi    
 6.  Pitanje in mesnatost  prof. dr. Milena KOVAČ  2014
       Pitanje     Skupinsko spremljanje prireje tekačev in pitancev
Masa prašičev na liniji klanja
       Mesnatost    2014 Primerjava rej s standardi za rezultate mesnatosti
 7.  Ureditev hlevov  doc. dr. Dusanka JORDAN  2014
       Ureditev hlevov za rejo prašičev      

Prosojnice s predavanj preteklega študijskega leta

Objavljeno na povezavi.