Selekcija


Splošno
Predavatelji in asistenti
Novice
Gradivo

Splošno

Pri predmetu se študenti seznanijo z metodami spreminjanja genetske strukture populacij, možnimi preizkusi živali, napovedovanjem genetske vrednosti in odbiro živali. Predstavimo jim metode napovedovanja in preverjanja učinka posameznih aktivnosti pri spreminjanju genetske strukture populacij.

Znanja so uporabna pri vodenju selekcijskih del in odbiri plemenskih živali. Z znanji, ki jih pridobijo, osvojijo napovedovanje in preverjanje učinkov posameznih metod za spreminjanje genetske strukture populacij.

Predmet je grajen na sintezi pridobljenih znanj pri predhodnem študiju. Poleg bioloških znanj so uporabljene matematične, statistične in numerične metode opisovanja bioloških pojavov in izgradnje simulacijskih modelov.

Slušatelji se dodatno izpopolnijo pri obdelavi podatkov v selekcioniranih populacijah. Spretni so pri uporabi matematičnih, računalniških orodij (podatkovne zbirke, programiranje, simulacije) ter statističnih orodij.

Na vrh strani

Pri predmetu bomo zajeli naslednje teme:
• Sestavni deli rejskega programa
• Selekcija.
• Preizkusi na testnih postajah, v pogojih reje, laboratorijih in drugi testi.
• Napovedovanje genetskih vrednosti.
• Agregatne genotipske vrednosti in bio-ekonomske teže.
• Podobnost med živalmi.
• Ocena komponent variance.
• Genetski parametri.
• Heterogenost.
• Metode izboljšanja populacij.
• Križanja in outbriding.
• Migracija.
• Inbriding in depresija zaradi inbridinga.
• Interakcija genotip – okolje.
• Napovedovanje in spremljanje učinkov posameznih metod za izboljšanje genetske strukture populacij.
• Selekcijski cilji.
• Definicije in izbor lastnosti.
• Selekcijski programi po speciesih.
• Aktualne teme.


Predavatelji in asistenti

Oseba e-pošta Telefon Govorilne ure
prof. dr. Milena KOVAČ milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870 PON 12:30 - 14:00
doc. dr. Špela MALOVRH spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868 TOR 13:00 - 14:00
asist. Tina FLISAR, univ.dipl.inž.zoot. tina.flisar[at]bf.uni-lj.si 01/320 3867 TOR 15:00 - 16:00

Novice

Novic ni.

Gradivo

Gradivo za predmet najdete na naslenji povezavi: Gradivo

Na vrh strani