Biometrija - 2. stopnja


Splošno
Predavatelji in asistenti
Tehnične zadeve
Slogi za domače naloge
Gradivo
Rezultati izpitov in kolokvijev

Splošno

Cilj predmeta je predstavitev statističnih metod in orodij, ki se jih uporablja pri obdelavi podatkov. Študenti se bodo seznanili s kompleksnejšimi obdelavami, prikazovanjem rezultatov in interpretacijo rezultatov. Obravnavamo statistične metode primerne za analizo nenaključnih vzorcev iz selekcioniranih populacij. S pridobljenimi znanji bodo razvili sposobnosti za statistično interpretacijo in presojo rezultatov. Znanje bodo uporabili pri načrtovanju in vodenju poskusov, preverjanju pravilnosti podatkov, obdelavi, prikazu in interpretaciji rezultatov. Koristilo pa jim bo tudi pri branju in presoji statističnih metod in rezultatov v znanstveni in strokovni literaturi.

Na vrh strani

Pri predmetu bomo zajeli naslednje teme:
• Uvod
• Sistematski in naključni vplivi (povzetek)
• Struktura lokacijskih parametrov in parametov disperzije
• Statistični modeli:
­ Modeli z regresijo
­ Enolastnostni in večlastnostni modeli
­ Modeli s polnim rangom
­ Modeli z nepolnim rangom
­ Hirarhični modeli
­ Križno-klasificirani modeli
­ Kombinirani modeli
­ Linearni modeli
­ Nelinearni modeli
­ Posplošeni linearni modeli
• Proces izgradnje modela
• Metode najmanjših kvadratov
• Ocenjevanje parametrov
• Postavitev in preizkušanje hipotez
• Napovedi naključnih vplivov
• Neparametrični testi
• Aktualni primeri (laktacijske krivulje, rastne krivulje)


Predavatelji in asistenti

Oseba e-pošta Telefon Govorilne ure
prof. dr. Milena KOVAČ milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870 PON 12:30 -14:00
doc. dr. Špela MALOVRH spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868 TOR 13:00 - 14:00
asist. Tina FLISAR, univ.dipl.inž.zoot. tina.flisar[at]bf.uni-lj.si 01/320 3867 TOR 15:00 - 16:00

Na vrh strani

Tehnične zadeve

Tehnične zadeve so objavljene na naslednji spletni strani: Tehnične zadeve.

Slogi za domače naloge

Slogi za domače naloge so objavljeni na naslednji spletni strani: Slogi.

Gradivo

Gradivo za predmet najdete na naslednji povezavi: Gradivo.

Rezultati izpitov in kolokvijev

Rezultati preverjanj znanj za predmet najdete na naslednji povezavi: Rezultati.

Na vrh strani