Osnove biometrije


Splošno
Predavatelji in asistenti
Tehnične zadeve
Slogi za domače naloge
Gradivo
Rezultati izpitov in kolokvijev

Splošno

Cilj predmeta je predstavitev statističnih metod in orodij, ki se jih uporabljajo pri obdelavi podatkov. Študente bomo seznanili z metodo najmanjših kvadratov. Spoznali jih bomo s tabelarnimi in grafičnimi načini prikazovanja rezultatov ter statističnimi interpretacijami.
Pridobljeno znanje bodo uporabili pri načrtovanju in vodenju poskusov, preverjanju pravilnosti podatkov, obdelavi, prikazu in interpretaciji rezultatov. Koristilo pa jim bo tudi pri branju in presoji statističnih metod in rezultatov v znanstveni in strokovni literaturi.

Na vrh strani

Pri predmetu bomo zajeli naslednje teme:
• Osnovni statistični pojmi
• Populacija in vzorci
• Osnovne statistike
• Mere srednje vrednosti
• Mere razpršenosti
• Porazdelitve in parametri
• Normalna porazdelitev
• Načrtovanje in izvedba poskusov
• Urejanje, preverjanje in pregledovanje podatkov
• Struktura podatkov
• Vplivi in lastnosti
• Korelacija
• Regresija
• Zapis statističnega modela
• Razvoj statističnega modela
• Metode obdelave podatkov in kriteriji za izbor
• Metoda najmanjših kvadratov
• Preizkus hipotez
• Statistično zaključevanje
• Prikaz rezultatov
• Preglednice, grafi
• Interpretacija rezultatov


Predavatelji in asistenti

Oseba e-pošta Telefon Govorilne ure
doc. dr. Špela MALOVRH spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868 TOR 13:00 - 14:00
prof. dr. Milena KOVAČ milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870 PON 12:30 -14:00
asist. Tina FLISAR, univ.dipl.inž.zoot. tina.flisar[at]bf.uni-lj.si 01/320 3867 TOR 15:00 - 16:00

Na vrh strani

Tehnične zadeve

Tehnične zadeve so objavljene na naslednji spletni strani: Tehnične zadeve.

Slogi za domače naloge

Slogi za domače naloge so objavljeni na naslednji spletni strani: Slogi.

Gradivo

Gradivo za predmet najdete na naslednji povezavi: Gradivo.

Rezultati izpitov in kolokvijev

Rezultati preverjanj znanj za predmet najdete na naslednji povezavi: Rezultati.

Na vrh strani