Tehnične zadeve


wstdXX

Ob začetku vaj dobi vsak študent svoje uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime je sestavljeno iz besede wstd in zaporedne številke XX, torej wstdXX. S tem, ko boste dobili uporabniško ime, dobite tudi svojo mapo wstdXX na disku whome (W:) do katere imate dostop le vi. Ob začetku naslednjega šolskega leta vam vaša mapa in uporabniško ime potečejo! Pri prijavi na računalnik morate pod domeno izbrati STUDENT.

Gesla so namenjena temu, da sta vaša mapa dostopna le vam. Torej gesla ne kažite vsem na okoli. Prav tako gesla ne pošiljajte po E-pošti, ker
se lahko zgodi, da kdo prestreže vašo E-pošto in prebre vaše geslo. V primeru, da izgubite geslo ali da sumite, da ga je kdo odkril, se obrnite na asistenta, ki bo poskrbel za zamenavo gesla.

Novosti, obvestila, ipd. bodo sproti objavljena na naši spletni strani pod rubriko AKTUALNO, prav tako pa vam jih bomo pošiljali na vaš skupni E-naslov. Redno spremljajte novice na spletni strani in v elektronskem nabiralniku.

Domače naloge

Za obliko naloge si oglejte opis slogov na povezavi.

Oddaja nalog - termin

Naloge je potrebno oddati do naslednjega termina predavanj oz. vaj razen, če se ne dogovorimo drugače. Oddaja mora biti opravljena pred predavanji ali vajami. V kolikor pridejo vmes prazniki ali počitnice, se o roku oddaje dogovorimo.

Oddaja nalog - nabiralnik

Na Enoti za prašičerejo so na hodniku za vhodnimi vrati trije nabiralniki. Seveda uporabljajte tistega z oznako Biometrija. Naloge oddajte v nabiralnik le, če je to bilo dogovorjeno.

Oddaja nalog - elektronska pošta

Domače naloge pošiljate na E-naslov wprasic[at]bf.uni-lj.si. Ne pozabite E-pošti pripeti datotek(e) z domačo nalogo. Kot priponko pošljite vse datoteke (.doc, .sas), ki ste jih pri izdelavi potrebovali.

Prosimo, da ne pošiljajte okuženih datotek. V primeru, da je poslana domača naloga okužena, je ne bomo odpirali. Tako nalogo smatramo kot neoddano.

Oblika pošte in datotek - priponk

Telo vaše E-pošta naj ima ustrezen naslov, pozdrav ... skratka rep in glavo. Zadeva E-pošte naj bo sestavljen iz OsnBiom oz. BiomII, vašega
uporabniškega imena in ene od spodaj naštetih kratic, kjer nn predstavlja zaporedno številko vaj.

  • DNnn - domača naloga nn
  • VPRASANJE

Primer:OsnBiom oz. BiomII, wstdXX, DNnn.

V primeru, da k E-pošti pripnete datoteko (priponka), naj bo ime sestavljeno iz

DN domača naloga
Priimek priimek (prva črka je z veliko)
I začetnica imena (z veliko)
nn zaporedna številka vaje (01, 02, 03 ...)

Primer: PriimekIDNnn.xxx.

Ime datoteke naj ne vsebuje šumnikov, presledkov ali katerih drugih znakov. Če je potrebno nalogo narediti v katerem drugem programu kot v MS Wordu, potem naj ima ime priponke tudi ustrezno končnico.

Primer: Tretja domača naloga, vprašanje ter kviz od Janeza Kovača. Naloga je napisana v urejevalniku besedila MS Word. Janez ima uporabniško ime wstd05.

Domača naloga  
Predmet E-pošte: OsnBiom oz. BiomII, wstd05, DN03
Ime priponke: KovacJDN03.doc
Vprašanje  
Predmet E-pošte: wstd05, VPRASANJE
Brez priponke: Vprašanja napišite kar v telo E-pošte!
Kvizi  
Predmet E-pošte: OsnBiom oz. BiomII, wstd05, Kviz03
Ime priponke (priimek, prva črka imena, številka vaje): KovacJ03.doc

Napisana navodila jemljite resno, ker lahko le tako zagotovimo, da ne pride do zamenjave ali izgube nalog. Od začetka leta bomo v primeru napak odbijali le posamezne točke, kasneje pa nalog z napačnimi naslovi in imeni priponk sploh ne bomo odpirali.

Zamujanje z oddajo

Za vsak dan zamude pri oddaji naloge se odbije 10% doseženih točk pri nalogi. Kot dan zamude se šteje tudi oddaja preko dogovorjene ure. V kolikor zamudite 10 dni ali več je naloga izničena
(-10*10%= -100%).