Tehnologija reje prašičev


Splošno
Predavatelji in asistenti
Gradivo
Rezultati izpitov in kolokvijev

Splošno

Pri predmetu študente seznanimo z biološkimi posebnostmi prašičev, potrebami prašičev ter problematiko varovanja okolja. S pridobljenim znanjem osvojijo zmožnost presoje pomena posameznih dejavnikov na učinkovitost reje. Poseben poudarek je podan spremljanju reje, ugotavljanju kritičnih točk in odpravljanju pomanjkljivosti v reji. Študenti se usposobijo za uravnavanje reje prašičev pri razmnoževanju, pitanju prašičev in vzreji plemenskega podmladka. Pridobijo tudi osnovna znanja pomembna pri urejanju bivalnega (hlevskega) prostora in oskrbe prašičev.

Na vrh strani

Pri predmetu bomo zajeli naslednje teme:
• Pomen prašičereje.
• Organizacija prašičereje.
• Pasme in hibridi.
• Uravnavanje plodnosti.
• Potek reprodukcijskega ciklusa in velikost gnezda. Vloga merjasca v reji.
• Rejska opravila pri reprodukciji.
• Presoja uspešnosti reprodukcije.
• Vzreja, preizkusi in odbira plemenskega podmladka.
• Uravnavanje pitanja.
• Izgube od rojstva do zakola.
• Prodaja prašičev.
• Ocenjevanje na liniji klanja.
• Kakovost surovin in izdelkov.
• Počutje živali. Zoohigienski normativi.
• Ureditev svinjakov in kotcev.
• Gospodarjenje z ekskrementi.
• Ravnanje s prašiči.
• Zdravstvena preventiva v prašičereji.
• Spremljanje prireje.


Predavatelji in asistenti

Oseba e-pošta Telefon Govorilne ure
prof. dr. Milena KOVAČ milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870 PON 12:30 -14:00
doc. dr. Špela MALOVRH spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868 TOR 13:00 - 14:00
doc. dr. Dušanka JORDAN dusanka.jordan[at]bf.uni-lj.si 01/320 3866 TOR 12:00 - 13:00
asist. Tina FLISAR, univ.dipl.inž.zoot. tina.flisar[at]bf.uni-lj.si 01/320 3867 TOR 14:00 - 15:00

Na vrh strani

Gradivo

Gradivo za predmet najdete na naslednji povezavi: Gradivo.