Gradivo pri predmetu Tehnologija reje prašičev

Uvod v predmet

Leto 2015/2016

Priporočamo!

Priporočamo vam tudi gradivo, objavljeno pod Objave in gradivo o strokovnem delu v prašičereji.


Mere plodnosti

Definicije mer plodnosti in naloge iz mer plodnosti.


Varstvo pri delu

Preberite si prosojnice s predavanj Varstvo pri delu.


Prosojnice s predavanj

Dokumenti so v PDF formatu, ki ga lahko berete z Adobe Acrobat Reader. Prosojnice lahko odpirate in prenašate z geslom, ki smo vam ga posredovali.

Sklop Predavanje Predavatelj Leto spremembe Povezave na priporočeno gradivo
   Uvod v predmet
(izvedba in obveznosti študenta)
 
 1.  Uvod  prof.dr. Milena KOVAČ  2014  
        Prašičereja v svetu   Podatkovna baza FAO
        Prašičereja v Sloveniji   Organiziranost prašičerejcev v Sloveniji
Stanje na prašičerejskih kmetijah
 2.  Sistematika, izvor, udomačitev in pasme prašičev  doc. dr. Špela Malovrh  2015  
        Sistematika    
        Pasme prašičev   Rejski program SloHibrid
 3.  Plodnost prašičev  prof.dr. Milena KOVAČ    
        Uvod v plodnost 2016 Presoja rezultatov prireje
Velikost gnezda na kmetijah, vključenih v kontrolo proizvodnosti
Ovrednotenje stroškov pri reji plemenskih svinj na kmetijah
Kontrolne točke
Izločevanje svinj
        Velikost gnezda   Optimalni čas pripusta starih svinj
Poodstavitveni premor in število živorojenih pujskov
Organizacija dela v plemenski čredi
Oskrba svinje in gnezda
 4.  Rejska opravila pri plemenski čredi  prof.dr. Milena KOVAČ  2015  
        Pregled svinj pred odstavitvijo    
        Sinhronizacija odstavljanja    
        Uhlevitev brejih svinj    
        Nega svinj    
        Oblikovanje skupin    
 5.  Mesnatost  prof.dr. Milena KOVAČ  2014 Primerjava rej s standardi za rezultate mesnatosti
 6.  Pitanje  doc.dr. Špela MALOVRH  2015  
        Pitanje prašičev   Skupinsko spremljanje prireje tekačev in pitancev
Masa prašičev na liniji klanja
        Prodaja in določanje cene    
        Sistemi pitanja & uhlevitev v vzreji & pitanju    
        Postopki s prašiči pri transportu in zakolu    
 7.  Vpliv predklavnih posotpokov na kakovost mesa  asist. dr. Marjeta ŽEMVA  2014  
 8.  Zoohigienski normativi  doc.dr. Špela MALOVRH  2014  
 9.  Ureditev hlevov  doc. dr. Dusanka JORDAN  2014
       Ravnanje z gnojevko      
 10.  Izdelki z geografsko označbo  asist. dr. Marjeta ŽEMVA  2014
       Tradicionalni izdelki     Zaščiteni izdelki

Prosojnice s predavanj preteklega študijskega leta

Objavljeno na povezavi.