Gradivo s predavanj - pretekla študijska leta

Prosojnice s predavanj

Dokumenti so v PDF formatu, ki ga lahko berete z Adobe Acrobat Reader. Če želite predavanja natisniti, predlagamo dokument pod ikono , kjer je na strani 4 ali 6 slide-ov.


 Št.  Predavanje  Natisni  Predavatelj  Leto spremembe

 1.  Uvod  prof.dr. Milena KOVAČ  2010
      Prašičereja v svetu
      Prašičereja v Sloveniji
 2.  Sistematika in pasme prašičev  prof.dr. Ivan ŠTUHEC  2009
 3.  Anatomske in fiziološke lastnosti prašičev  prof.dr. Ivan ŠTUHEC  2009
 4.  Etogram prašičev  prof.dr. Ivan ŠTUHEC  2009

 5.  Plodnost prašičev  prof.dr. Milena KOVAČ  2010
      Uvod v plodnost
      Mladice
      Velikost gnezda
      Produkcija mleka
      Laktacija
      Spolni ciklus
      Ovulacija
      Brejost
      Merjasci
      Kontrolne točke
    Dokumentacija
 6.  Zoohigienski normativi reje prašičev  prof.dr. Ivan ŠTUHEC  2009
 7.  Ureditev objektov in kotcev za rejo prašičev  prof.dr. Ivan ŠTUHEC  2009
 8.  Preventivni ukrepi pri reji prašičev  prof.dr. Ivan ŠTUHEC  2009
 9.  Postopki s prašiči in vpliv na kakovost mesa  prof.dr. Ivan ŠTUHEC  2009

 10.  Pitanje prašičev  doc.dr. Špela MALOVRH  2009
      Pitanje I
      Pitanje II
 11.  Mesnatost prašičev  prof.dr. Milena KOVAČ  2010
      Ocenjevanje mesnatosti 1
 12.  Tradicionalni izdelki iz prašičjega mesa  asist.dr. Marjeta ŽEMVA  2009
      Slovenski tradicionalni izdelki