Seznam znanj

1. PRAŠIČEREJA V SLOVENIJI

 

2. PASME PRAŠIČEV

 

3. VZREJA TEKAČEV IN PITANCEV

 

4. PLODNOST PRAŠIČEV

 

4.1 Pripust

 

4.2 Vplivi na velikost gnezda in rojstno maso

 

4.3 Oskrba svinje in gnezda

 

4.4 Spremljanje prireje

 

5. PROIZVODNI SISTEMI

6. SELEKCIJA PRAŠIČEV