Skripta in zbirka vaj

 • Učno gradivo pri predmetu Osnove biometrije (prof. dr. Kovač), izdano 2008

  PDF

 • Vaje za celotni izpit (dopolnjeno)

  PDF

Prosojnice 2020/21 (za tekoče leto jih dodajamo sproti)

 • Uvod
  PDF - novo 2019/20
 • Enačba modela v matrični obliki
  PDF
 • Lastnosti, vplivi in statistični model
  PDF
 • Enačba modela - enolastnostni model
  PDF
 • Pričakovane vrednosti
  PDF
 • Fenotipska matrika (ko)varianc - Struktura (ko)varianc
  PDF
 • Matrika varianc in kovarianc za ostanek
 • PDF
 • Matrika (ko)varianc za vpliv živali s poreklom
  PDF
 • Matrika (ko)varianc za vpliv živali z inbridingom
  PDF
 • Nastavitev fenotipske matrike (ko)varianc
  PDF
 • Večlastnostni modeli
  PDF
 • Večlastnostni modeli (manjkajoče vrednosti)
  PDF
 • Metoda najmanjših kvadratov
  PDF
 • Metoda splošnih najmanjših kvadratov
  PDF
 • Linearni in nelinearni modeli
  PDF
 • Metoda mešanega modela
  PDF
 • Postavitev hipotez
  PDF
 • Preizkus hipotez
  PDF

Prosojnice 2019/20 (za tekoče leto jih dodajamo sproti)

Prosojnice 2018/19