Kje smo?

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
PRC za kunčerejo
Groblje 3
SI-1230 DOMŽALE

Tel: +386 (0)1 320 3800
Fax: +386 (0)1 724 10 05
URI: http://agri.bf.uni-lj.si/Kunci

Kontakti

Oseba e-pošta Telefon
viš. pred. mag. Ajda KERMAUNER ajda.kermauner[at]bf.uni-lj.si 01/320 3881
Peter LIPOVŠEK peter.lipovsek[at]bf.uni-lj.si 01/320 3806
Ljubomir DRAGIČ ljubomir.dragic[at]bf.uni-lj.si 01/320 3806

Priznana rejska organizacija

Ime rejske organizacije: Priznana rejska organizacija za kunce
Sedež rejske organizacije: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale
Zakoniti zastopnik rejske organizacije: prof. dr. Davorin Gazvoda, dekan

Strokovni vodje rejske organizacije: viš. pred. mag. Ajda Kermauner
Kontaktna oseba: viš. pred. mag. Ajda Kermauner (01/320 3881, ajda.kermuner[at]bf.uni-lj.si)
Pravila rejske organizacije so sestavni del Rejskega programa za kunce.
Obrazec za vključitev živali v rejski program