Povzetek strokovnih nalog pri DPO v prašičereji - Oddelek za zootehniko (BF)