Podatkovna zbirka PRAŠIČI za tradicionalne pasme in hibride

Pred vami je DEMO prikaz spletnih aplikacij v Podatkovni zbirki Prašiči. S klikom na izbrano aplikacijo se odpre možnost vpisa rejca za katerega želite pridobiti informacije. Testni šifri rejca sta 9999 in 1111.

Izberite aplikacijo:
Seznam živečih živali
Rezultati plodnosti v prvi polovici leta 2012 in njihova primerjava s standardi
Pripusti
Izid pripusta
Prasitve
Velikost gnezda
Kombinacije parjenja
Zaporedna prasitev
Izločitve
Vzroki izločitev
Starostna struktura črede
Gospodarnost reje
Vse o svinji
Linija klanja
Analiza zakolaSeznam živečih živali

Šifra rejca:Rezultati plodnosti v prvi polovici leta 2012 in njihova primerjava s standardi

Šifra rejca:Pripusti

Šifra rejca:Izid pripusta

Šifra rejca:Prasitve

Šifra rejca:Velikost gnezda

Šifra rejca:Kombinacije parjenja

Šifra rejca:Zaporedna prasitev

Šifra rejca:Izločitve

Šifra rejca:Vzroki izločitev

Šifra rejca:Starostna struktura črede

Šifra rejca:Gospodarnost reje

Šifra rejca:Vse o svinji

Šifra rejca: Ušesna številka svinje:Linija klanja

Šifra rejca:Analiza zakola

Šifra rejca:Število preizkušenih potomcev po merjascu
Šifra rejca:Uspešnost pripustov po merjascih
Šifra rejca:Uspešnost pripustov glede na način oploditve
Šifra rejca:Raba merjascev
Šifra rejca:
Zaradi varovanja osebnih podatkov, lahko za geslo, ki vam bo omogočalo vpogled v podatkovno zbirko Prašiči, zaprosite na e-naslovu:

predal.pras[at]bf.uni-lj.si