Hibrida 12 in 21

Hibrid 12 in hibrid 21 sta moderna maternalna hibrida, kar pomeni, da so svinje matere pitancev. Hibrid 12 je ime za križance, ki so produkt križanja med svinjami pasme slovenska landrace - linija 11 in merjasci pasme slovenski veliki beli prašič. Živali hibrida 21 so produkt križanja med svinjami pasme slovenski veliki beli prašič in merjasci pasme slovenska landrace - linija 11. Živali so srednje velike, bele barve.

Plodnost hibridov 12 in 21 je odlična. Svinje odstavijo nad 25 pujskov letno. Odlikujejo jih tudi odlične materinske lastnosti. Živali dobro rastejo, imajo večjo zmogljivost rasti, zato so primerne za pitanje na večjo maso. Mesnatost maternalnih hibridov je nekoliko slabša, vendar potomce pri gospodarskem križanju s terminalnimi plemenjaki odlikuje odlična mesnatost. Svinje hibrida 21 so nekoliko bolj temperamentne kot svinje hibrida 12. Živali so prilagojena na rejske razmere v Sloveniji.

Hibridne svinje so manj zahtevne glede pogojev reje kot čistopasemske živali. Dosegajo boljše rezultate pri plodnosti kot čistopasemske svinje, nenačrtne križanke in mešanke.

Na podlagi lastnosti plodnosti se uporabljata kot maternalna hibrida , svinje so namenjene prireji pujskov za pitanje. Hibridne svinje pripustimo s kakovostnimi plemenjaki terminalne pasme (44, 55, 33) ali hibrida (54). Njihovi potomci hitro rastejo, dosegajo odlično mesnatost in so izenačeni.

Mladice so preizkušene v skladu z Rejskim programom za prašiče SloHibrid. Zadnjo odbiro si lahko ogledate tukaj.
Plemenske mladice zagotavljajo na vzrejnih središčih za pasmo 12 ali 21.