Slovenska landrace - linija 55

Pasma slovenska landrace - linija 55 (55) je moderna mesnata pasma. Živali so bele barve, glava je precej močna z visečimi ušesi. Trup je dolg, vendar krajši kot pri liniji 11, in širok z izrazitejšimi plečkami in šunkami.

Pasma slovenska landrace - linija 55 je v primerjavi z drugimi sodobnimi pasmami prašičev tipa landrace manj plodna. Za pasmo je značilna izredno dobra rast. Pasma ima tudi večjo zmogljivost rasti. Potomce lahko pitamo na večjo maso, a ima nekoliko slabšo mesnatost na račun večje zamaščenosti. Za doseganje dobre mesnatosti je potrebno pitance genotipa, ki vsebuje to pasmo, krmiti restriktivno. Živali so prilagojene na naše pogoje reje.

Uporablja se kot terminalna pasma. Merjasce uporabljamo kot očete pri tropasemskem križanju (1255) z mladicami hibrida 12 ali 21. Nastopa pa tudi kot mati pri vzreji merjascev terminalnega hibrida 54.

Merjasci so preizkušeni v skladu z Rejskim programom za prašiče SloHibrid. Zadnjo odbiro si lahko ogledate tukaj.

Plemenske merjasce zagotavljajo na vzrejnem središču nukleusu za pasmo 55.

Naročila za mlade plemenjake sprejemajo na KGZS KGZ Murska Sobota (tel.: 02 539 14 18).