Rejski program

Rejski program SloHibrid je zasnovan na območju Slovenije. Izvaja se na farmah in na kmetijah. Za kmetije je vzpostavljena vzreja plemenskega podmladka na vzrejnih središčih. Vzdržujemo osem nukleusov. Osnova rejskemu programu sta tropasemsko in štiripasemsko križanje. Podatke za genetsko vrednotenje zbiramo pri razmnoževanju, vzreji merjascev in mladic. Pri merjascih vzamemo tudi vzorec tkiva za morebitno preverjanje porekla in genetsko preveritev občutljivosti na stres. Plemenske vrednosti napovedujemo po metodi mešanih modelov in jih uporabljamo za izračun agregatne genotipske vrednosti.

Pogoji za vzrejna središča
Pogoji za vzrejna središča terminalnih pasem
Navodila za označevanje

Rejski program za prašiče SloHibrid (dopolnjen 2012)

Poročilo za selekcijo prašičev za prvo polletje 2020
Poročilo za selekcijo prašičev za leto 2020

Strokovni članki in priloge poročila za selekcijo za leto 2020: