O nas

  Kje smo?

  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Oddelek za zootehniko
  Enota za prašičerejo
  Groblje 3
  SI-1230 DOMŽALE

  Tel: +386 (0)1 320 3920
  Fax: +386 (0)1 724 10 05
  URI: http://agri.bf.uni-lj.si/EnotaKontakti

Oseba e-pošta Telefon
doc. dr. Špela MALOVRH spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868
prof. dr. Milena KOVAČ milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870
asist. Anita ULE, mag. inž. zoot. anita.ule[at]bf.uni-lj.si 01/320 3994
prof. dr. Andrej ŠALEHAR, zaslužni profesor andrej.salehar[at]bf.uni-lj.si 01/320 3854
dr. Sanja BOGIĆEVIĆ, univ. dipl. mol. biol. in fiziol. sanja.bogicevic[at]bf.uni-lj.si 01/320 3867
Suzana KRHLANKO, mag. inž. zoot. suzana.krhlanko[at]bf.uni-lj.si 01/320 3867
Karmen LOŽAR, dipl. inž. zoot. karmen.lozar[at]bf.uni-lj.si 01/320 3880
Irena ULE irena.ule[at]bf.uni-lj.si 01/320 3918
Stanka PAVLIN stanka.pavlin[at]bf.uni-lj.si 01/320 3920

POVEZAVE

Biotehniška fakulteta

Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

KGZS - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KIS - Kmetijski Inštitut Slovenije

Genska banka v živinoreji

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet (Croatia)

Hrvatska poljoprivredna agencija (Croatia)

Univerziteta u Beogradu, Poljoprivredni fakultet (Serbia)

Institut fur Tierzucht Mariensee (Germany)

Instituto Nacional de Investigacion Agraria (CIT-INIA) Madrid (Spain)

Research Institute for Animal Production in Nitra (Slovak Republic)

Faculty of agriculture, Thracian University of Stara Zagora (Bulgaria)

Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Center za kunčerejo