O nas

Kje smo?

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
Enota za prašičerejo
Groblje 3
SI-1230 DOMŽALE

Tel: +386 (0)1 320 3920
Fax: +386 (0)1 724 10 05
URI: http://agri.bf.uni-lj.si/Enota

Kontakti

Oseba e-pošta Telefon
doc. dr. Špela MALOVRH spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868
prof. dr. Milena KOVAČ milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870
prof. dr. Andrej ŠALEHAR, zaslužni profesor andrej.salehar[at]bf.uni-lj.si 01/320 3854
Lana FORTUNA, dipl.inž.kmet.zoot. lana.fortuna[at]bf.uni-lj.si 01/320 3867
Suzana KRHLANKO, dipl.inž.kmet.zoot. suzana.krhlanko[at]bf.uni-lj.si 01/320 3867
Karmen LOŽAR, dipl.inž.zoot. karmen.lozar[at]bf.uni-lj.si 01/320 3880
Meta MARUŠIČ marjeta.marusic[at]bf.uni-lj.si 01/320 3919
Irena ULE irena.ule[at]bf.uni-lj.si 01/320 3918
Stanka PAVLIN stanka.pavlin[at]bf.uni-lj.si 01/320 3920