Projekti

Šifra Naziv projekta Vodja projekta Trajanje
EKSRP-33117-6/2022/3 Visokostorilna in trajnostna vzreja tekačev pasme krškopoljski prašič s pomočjo preciznih krmilnih avtomatov Kmetijski zavod Bric, Soča 12.05.2023―11.05.2025
EKSRP-33117-5/2022/5 Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov z načrtno odbiro plemenskih svinj in merjascev KGZS, KGZ Novo mesto 12.05.2023―11.05.2025
V4―2024 Reja domačih živali z nadgradnjo dobrobiti živali v skladu z družbenimi zahtevami prof. dr. Dovč Alenka, dr. vet. med. 01.11.2020―31.10.2023
V4―2012 Razvoj trajnostnih konceptov gradenj hlevov izr. prof. dr. Klopčič Marija 01.11.2020―31.10.2022
3011/2018/11 Sledljivost porekla pri pasmi krškopoljski prašič KGZS, KGZ Novo mesto 22.11.2019―22.11.2022
2009/2018/6 Vpeljava odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa pri pasmi krškopoljski prašič KGZS, KGZ Novo mesto 05.11.2019―06.11.2021
V4―1613 Uvedba genomske selekcije in genotipizacije pri mlečnih pasmah govedi v Sloveniji izr. prof. dr. Klopčič Marija 01.10.2016―30.09.2019
V4―1111 Celovite rešitve sistemov rej prašičev z namenom izboljšanja konkurenčnosti slovenske prašičereje prof. dr. Kovač Milena 01.10.2011―30.09.2014
LowInputBreeds Gillian Butler, dr.Veronika Maurer 2009―2014
Razvoj in presoja veljavnosti modelov za genetsko ovrednotenje v živinoreji prof. dr. Kovač Milena 01.01.2012―31.12.2013
V4―1084 Uvedba genomske selekcije v slovensko govedorejo na primeru rjave pasme doc. dr. Gorjanc Gregor 01.10.2010―30.09.2012
J4―9252 MAS za pitovne in klavne lastnosti pri kombiniranih pasmah goveda prof. dr. Kovač Milena 01.07.2007―30.06.2010
L4―9301 Genetsko vrednotenje življenske prireje znan. sod. dr. Malovrh Špela 01.01.2007―31.12.2009
L4―6042 Direktni in korelirani učinki dvosmerne selekcije na telesno maso piščancev prof. dr. Holcman Antonija 01.07.2004―30.06.2007
J4―6191 Primerjava statističnih modelov za zaporedne meritve v živinoreji prof. dr. Kovač Milena 01.07.2004―30.06.2007
J4―6115 Molekularne osnove interakcij med gostitelji in patogenimi mikroorganizm prof. dr. Horvat Simon 01.02.2004―30.01.2007
V4―0880 Analiza učinkovitosti selekcijskih programov domačih živali za prirejo mesa in vpliv na spremembe kakovosti proizvodov prof. dr. Kovač Milena 01.10.2003―30.09.2006
V4―0883 Interakcija genotip-okolje za lastnosti mlečnosti v selekcijskem programu za govedo mag. Logar Betka 10.10.2003―30.09.2006
V4―0864 Ocena tržnih možnosti za izdelek 'Prekmurska šunka' prof. dr. Čandek Potokar Marjeta 01.10.2003―30.09.2005
V4―0472 Kakovost jajc in perutninskega mesa iz sonaravnih rej prof. dr. Holcman Antonija 01.01.2002―31.10.2004
V4―0301 Razvoj in prilagoditev metode ocenjevanja mesnatosti prašičev prof. dr. Čandek Potokar Marjeta 01.11.1999―31.10.2001
V4―9127 Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU prof. dr. Kovač Milena 01.01.1998―30.09.2001
L4―1383 Kakovost prireje domačih živali v sonaravnih rejah v Sloveniji prof. dr. Holcman Antonija 01.01.1999―30.06.2001
L4―1378 Posodobitev programskih orodij in metod vrednotenja plemenskih vrednosti prof. dr. Kovač Milena 01.01.1999―30.06.2001
J4―7449 Optimizacija algoritmov za vrednotenje funkcij največje zanesljivosti za velike sisteme in uporaba v živinoreji prof. dr. Kovač Milena 01.01.1996―30.6.2001