SMERNICE ZA BIOVARNOST

NA PRAŠIČEREJSKIH GOSPODARSTVIH

  • Uvod v biovarnost


  • Ali se moramo držati biovarnostnih načel ni odvisno od tega kako veliko rejo prašičev imamo, niti kakšna je usmeritev kmetije, še manj pa lokacija reje. Prav vsaka kmetija, bodisi turistična, ljubiteljska, tržno usmerjena mora poskrbeti za urejeno biovarnost. Različne reje imajo lahko različne rešitve, vsem mora biti skupno le eno: izolirati prašiče od drugih živali. Rejec sam je odgovoren za zdravje svojih in drugih prašičev, če zaradi neupoštevanja smernic hote ali nehote okuži še sosedove ali prijateljeve prašiče.

    Biovarnostni ukrepi bodo učinkovali le ob sistematičnosti, doslednosti in vztrajnosti rejcev ter ostalih udeležencih. Biovarnostni protokol, ki ga lahko rejec zastavi s pomočjo teh prispevkov na spletni strani in s posvetovanjem s specialistom za prašičerejo, se morajo držati vse osebe - od družinskih članov do uradnih oseb.

    Pozitivni učinki biovarnosti se kažejo v manjših veterinarskih stroških. Po drugi strani pa so naše živali bolj odporne, zdrave.