KVIZ PRAŠIČEREJA 2022

Število prašičev v Sloveniji ostaja kritično nizko, tako število plemenskih prašičev kot v Sloveniji rojenih pitancev. V zadnjih letih smo obiskali nekaj prašičerejskih kmetij z mlajšimi gospodarji, ki vestno nadgrajujejo trud prejšnjih generacij. Menimo, da je zanimanje mladih za rejo prašičev ključno za izboljšanje prireje. Ukrepi v prašičereji morajo biti naravnani v izboljšanje tehnologij, ureditve genetske strukture populacije in tržno povezovanje rejcev.


Z namenom povezovanja rejcev prašičev, mladih in ostalih, ki jih prašičereja zanima, smo se na Enoti za prašičerejo v sodelovanju s selekcionisti iz Kmetijsko-gozdarskih zavodov odločili, da letos na sejmu 60. kmetijsko-živilskem sejmu AGRA izvedemo KVIZ PRAŠIČEREJA 2022, ki bo v torek, 23. 08. 2022, ob 11. uri. Letošnja tematika kviza zajema poznavanje značilnosti pasem in hibridov v Sloveniji, agresivno obnašanje prašičev, materiale za zaposlitev, pomen in ključne ukrepe biovarnosti. V sklopu našega druženja načrtujemo tudi prepoznavanje mesnih izdelkov na podlagi opazovanja in senzorike.

Letošnje teme kviza:

  1. Pasme prašičev  Pasme in hibridi v sloveniji (klikni za PDF)

  1. html cleaner  Agresivno obnašanje pri prašičih (klikni za PDF) in prepoznavanje grizanja repov z opazovanjem prašičev (klikni za PDF

  2. Word to html  Material za obogatitev okolja (klikni za PDF)

  3. replace text  Biovarnost pri reji prašičev (klikni za PDF)

  1. replace text  Vso gradivo zbrano v eni datoteki (klikni za PDF)

 

Prijave zbiramo do 16.08.2022 na e-naslov suzana.krhlanko@bf.uni-lj.si. Ob prijavi sporočite ime ekipe, ime in priimek tekmovalcev, starost tekmovalcev.

Prijava je brezplačna!

 

VABILO NA KVIZ PRAŠIČEREJA 2022