KVIZ PRAŠIČEREJA 2023

Število prašičev v Sloveniji ostaja kritično nizko, tako število plemenskih prašičev kot v Sloveniji rojenih pitancev. V zadnjih letih smo obiskali nekaj prašičerejskih kmetij z mlajšimi gospodarji, ki vestno nadgrajujejo trud prejšnjih generacij. Menimo, da je zanimanje mladih za rejo prašičev ključno za izboljšanje prireje. Ukrepi v prašičereji morajo biti naravnani v izboljšanje tehnologij, ureditve genetske strukture populacije in tržno povezovanje rejcev.


Z namenom povezovanja rejcev prašičev, mladih in ostalih, ki jih prašičereja zanima, smo se na Enoti za prašičerejo v sodelovanju s selekcionisti iz Kmetijsko-gozdarskih zavodov odločili, da letos na sejmu AGRA ponovno izvedemo kviz KVIZ PRAŠIČEREJA 2023, ki bo v torek, 29. 08. 2023, ob 11. uri. Letošnja tematika kviza zajema poznavanje značilnosti pasem in hibridov v Sloveniji, preizkus in vzrejo plemenskega podmladka, vzpostavitev proizvodnega ritma. V sklopu našega druženja načrtujemo tudi povezavo med tehnološko in senzorično kakovostjo mesa in maščobe prašičev.

Letošnje teme kviza:

  1. Pasme prašičev  Pasme in hibridi v sloveniji (klikni za PDF)

  1. html cleaner Razporeditev rejskih opravil v plemenski čredi (klikni za PDF)  

  2. Word to html  Preizkus plemenskega podmladka (klikni za PDF)

  3. replace text Povezava med tehnološko in senzorično kakovostjo mesa in maščobe prašičev (klikni za PDF)

  1. replace text  Vso gradivo zbrano v eni datoteki (klikni za PDF)

 

Prijave zbiramo do 28.08.2023 na e-naslov suzana.krhlanko@bf.uni-lj.si. Ob prijavi sporočite ime ekipe ter ime in priimek tekmovalcev.

Prijava je brezplačna!

 

VABILO NA KVIZ PRAŠIČEREJA 2023