Kje smo?

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
Enota za prašičerejo
Groblje 3
SI-1230 DOMŽALE

Tel: +386 (0)1 320 3800
Fax: +386 (0)1 724 10 05
URI: http://agri.bf.uni-lj.si/Enota

Kontakti

Oseba Termin govorilnih ur e-pošta Telefon
doc. dr. Špela MALOVRHtorek, od 13. do 14. ure spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868
prof. dr. Milena KOVAČpetek, od 13. do 14. ure milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870
prof. dr. Andrej ŠALEHAR, zaslužni profesor/ andrej.salehar[at]bf.uni-lj.si 01/320 3854
Lana FORTUNA, dipl.inž.kmet.zoot./ lana.fortuna[at]bf.uni-lj.si 01/320 3867
Suzana KRHLANKO, dipl.inž.kmet.zoot./ suzana.krhlanko[at]bf.uni-lj.si 01/320 3867
Karmen LOŽAR, dipl.inž.zoot./ karmen.lozar[at]bf.uni-lj.si 01/320 3880
Meta MARUŠIČ/ marjeta.marusic[at]bf.uni-lj.si 01/320 3919
Irena ULE/ irena.ule[at]bf.uni-lj.si 01/320 3918
Stanka PAVLIN/ stanka.pavlin[at]bf.uni-lj.si 01/320 3920

Govorilnih ur v juliju in avgustu ne izvajamo.