Kje smo?

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
Enota za prašičerejo
Groblje 3
SI-1230 DOMŽALE

Tel: +386 (0)1 320 3800
Fax: +386 (0)1 724 10 05
URI: http://agri.bf.uni-lj.si/EnotaKontakti

Oseba Govorilne ure e-pošta Telefon
doc. dr. Špela MALOVRH po dogovoru spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868
prof. dr. Milena KOVAČ sreda, od 13.00 do 14.00 milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870
asist. Anita ULE, mag. inž. zoot. po dogovoru anita.ule[at]bf.uni-lj.si 01/320 3994
prof. dr. Andrej ŠALEHAR, zaslužni profesor andrej.salehar[at]bf.uni-lj.si 01/320 3854
dr. Sanja BOGIĆEVIČ, univ. dipl. mole. biol in fizio. sanja.bogicevic[at]bf.uni-lj.si 01/320 3867
Suzana KRHLANKO, dipl.inž.kmet.zoot. suzana.krhlanko[at]bf.uni-lj.si 01/320 3867
Karmen LOŽAR, dipl.inž.zoot. karmen.lozar[at]bf.uni-lj.si 01/320 3880
Irena ULE irena.ule[at]bf.uni-lj.si 01/320 3918
Stanka PAVLIN stanka.pavlin[at]bf.uni-lj.si 01/320 3920