Splošno
Predavatelji in asistenti
Gradivo
Rezultati kolokvijev in izpitov


Splošno

Pri predmetu študente seznanimo z različnimi tehnologijami reje prašičev. Poudarek je na izvedbi rejskih opravil. S pridobljenim znanjem osvojijo zmožnost presoje pomena posameznih dejavnikov na učinkovitost reje. Študenti se usposobijo za uravnavanje reje prašičev pri razmnoževanju, pitanju prašičev in vzreji plemenskega podmladka. Pridobijo tudi osnovna znanja pomembna pri urejanju bivalnega (hlevskega) prostora in oskrbe prašičev.

Pri predmetu bomo zajeli naslednje teme:
• Pomen prašičereje.
• Organizacija prašičereje.
• Pasme in hibridi.
• Uravnavanje plodnosti.
• Potek reprodukcijskega ciklusa in velikost gnezda. Vloga merjasca v reji.
• Rejska opravila pri reprodukciji.
• Presoja uspešnosti reprodukcije.
• Vzreja, preizkusi in odbira plemenskega podmladka.
• Uravnavanje pitanja.
• Izgube od rojstva do zakola.
• Prodaja prašičev.
• Ocenjevanje na liniji klanja.
• Kakovost surovin in izdelkov.
• Počutje živali. Zoohigienski normativi.
• Ureditev svinjakov in kotcev.
• Gospodarjenje z ekskrementi.
• Ravnanje s prašiči.
• Zdravstvena preventiva v prašičereji.
• Spremljanje prireje.

Pedagogi in asistenti

Oseba e-pošta Telefon
prof. dr. Milena KOVAČ milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870
doc. dr. Špela MALOVRH spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868
doc. dr. Dušanka JORDAN dusanka.jordan[at]bf.uni-lj.si 01/320 3866