Splošno
Predavatelji in asistenti
Gradivo


Splošno

Pri predmetu se študenti seznanijo z metodami spreminjanja genetske strukture populacij, možnimi preizkusi živali, napovedovanjem genetske vrednosti in odbiro živali. Predstavimo jim metode napovedovanja in preverjanja učinka posameznih aktivnosti pri spreminjanju genetske strukture populacij.

Znanja so uporabna pri vodenju selekcijskih del in odbiri plemenskih živali. Z znanji, ki jih pridobijo, osvojijo napovedovanje in preverjanje učinkov posameznih metod za spreminjanje genetske strukture populacij.

Predmet je grajen na sintezi pridobljenih znanj pri predhodnem študiju. Poleg bioloških znanj so uporabljene matematične, statistične in numerične metode opisovanja bioloških pojavov in izgradnje simulacijskih modelov.

Slušatelji se dodatno izpopolnijo pri obdelavi podatkov v selekcioniranih populacijah. Spretni so pri uporabi matematičnih, računalniških orodij (podatkovne zbirke, programiranje, simulacije) ter statističnih orodij.


Pri predmetu bomo zajeli naslednje teme:
  • Uvod v selekcijski program
  • Napovedovanje plemenskih vrednosti
  • Mešani modeli

  • Pedagogi in asistenti

    Oseba e-pošta Telefon
    prof. dr. Milena KOVAČ milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870
    doc. dr. Špela MALOVRH spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868