Splošno
Predavatelji in asistenti
Tehnične zadeve
Inštalacija programskega paketa SAS
Slogi za urejanje besedila
Gradivo
Obvestila


Splošno

Cilj predmeta je predstavitev statističnih metod in orodij, ki se jih uporabljajo pri obdelavi podatkov. Študente bomo seznanili z metodo najmanjših kvadratov. Spoznali jih bomo s tabelarnimi in grafičnimi načini prikazovanja rezultatov ter statističnimi interpretacijami. Pridobljeno znanje bodo uporabili pri načrtovanju in vodenju poskusov, preverjanju pravilnosti podatkov, obdelavi, prikazu in interpretaciji rezultatov. Koristilo pa jim bo tudi pri branju in presoji statističnih metod in rezultatov v znanstveni in strokovni literaturi.

Pri predmetu bomo zajeli naslednje teme:
• Osnovni statistični pojmi
• Populacija in vzorci
• Osnovne statistike
• Mere srednje vrednosti
• Mere razpršenosti
• Porazdelitve in parametri
• Normalna porazdelitev
• Načrtovanje in izvedba poskusov
• Urejanje, preverjanje in pregledovanje podatkov
• Struktura podatkov
• Vplivi in lastnosti
• Korelacija
• Regresija
• Zapis statističnega modela
• Razvoj statističnega modela
• Metode obdelave podatkov in kriteriji za izbor
• Metoda najmanjših kvadratov
• Preizkus hipotez
• Statistično zaključevanje
• Prikaz rezultatov
• Preglednice, grafi
• Interpretacija rezultatov

Pedagogi in asistenti

Oseba e-pošta Telefon
doc. dr. Špela MALOVRH spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868
prof. dr. Milena KOVAČ milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870