Splošno
Predavatelji in asistenti
Gradivo


Splošno

Pri predmetu študente seznanimo z biološkimi posebnostmi prašičev, potrebami prašičev ter problematiko varovanja okolja. S pridobljenim znanjem osvojijo zmožnost presoje pomena posameznih dejavnikov na učinkovitost reje. Poseben poudarek je podan spremljanju reje, ugotavljanju kritičnih točk in odpravljanju pomanjkljivosti v reji. Študenti se usposobijo za uravnavanje reje prašičev pri razmnoževanju, pitanju prašičev in vzreji plemenskega podmladka. Pridobijo tudi osnovna znanja pomembna pri urejanju bivalnega (hlevskega) prostora in oskrbe prašičev.

Pri predmetu bomo zajeli naslednje teme:
• Pomen prašičereje.
• Organizacija prašičereje.
• Pasme in hibridi.
• Uravnavanje plodnosti.
• Potek reprodukcijskega ciklusa in velikost gnezda. Vloga merjasca v reji.
• Rejska opravila pri reprodukciji.
• Presoja uspešnosti reprodukcije.
• Dolgoživost in življenjska prireja.
• Vzreja, preizkusi in odbira plemenskega podmladka.
• Izločanje plemenskih živali.
• Ocenjevanje zunanjosti.
• Uravnavanje pitanja.
• Izgube od rojstva do zakola.
• Prodaja prašičev.
• Ocenjevanje na liniji klanja.
• Kakovost surovin in izdelkov.
• Počutje živali. Zoohigienski normativi.
• Ureditev svinjakov in kotcev.
• Gospodarjenje z ekskrementi.
• Ravnanje s prašiči.
• Zdravstvena preventiva v prašičereji.
• Informacijski sistem.
• Informacijska orodja.
• Kritične točke.
• Spremljanje prireje.

Pedagogi in asistenti

Oseba e-pošta Telefon
prof. dr. Milena KOVAČ milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870
doc. dr. Špela MALOVRH spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868
doc. dr. Dušanka JORDAN dusanka.jordan[at]bf.uni-lj.si 01/320 3866