Splošno
Predavatelji in asistenti
Tehnične zadeve
Inštalacija programskega paketa SAS
Slogi za urejanje besedila
Gradivo
Rezultati kolokvijev in izpitov


Splošno

Cilj predmeta je predstavitev statističnih metod in orodij, ki se jih uporablja pri obdelavi podatkov. Študenti se bodo seznanili s kompleksnejšimi obdelavami, prikazovanjem rezultatov in interpretacijo rezultatov. Obravnavamo statistične metode primerne za analizo nenaključnih vzorcev iz selekcioniranih populacij. S pridobljenimi znanji bodo razvili sposobnosti za statistično interpretacijo in presojo rezultatov. Znanje bodo uporabili pri načrtovanju in vodenju poskusov, preverjanju pravilnosti podatkov, obdelavi, prikazu in interpretaciji rezultatov. Koristilo pa jim bo tudi pri branju in presoji statističnih metod in rezultatov v znanstveni in strokovni literaturi.

Pri predmetu bomo zajeli naslednje teme:
 • Uvod
 • Sistematski in naključni vplivi (povzetek)
 • Struktura lokacijskih parametrov in parametov disperzije
 • Modeli z regresijo
 • Enolastnostni in večlastnostni modeli
 • Modeli s polnim rangom
 • Modeli z nepolnim rangom
 • Hirarhični modeli
 • Križno-klasificirani model
 • Kombinirani model
 • Linearni model
 • Nelinearni modeli
 • Posplošeni linearni modeli
 • Proces izgradnje modela
 • Metode najmanjših kvadratov
 • Ocenjevanje parametrov
 • Postavitev in preizkušanje hipotez
 • Napovedi naključnih vplivov
 • Neparametrični testi
 • Aktualni primeri (laktacijske krivulje, rastne krivulje)

 • Pedagogi in asistenti

  Oseba e-pošta Telefon
  prof. dr. Milena KOVAČ milena.kovac[at]bf.uni-lj.si 01/320 3870
  doc. dr. Špela MALOVRH spela.malovrh[at]bf.uni-lj.si 01/320 3868