Spodaj je podan opis slogov za oblikovanje izdelkov pri predmetu biometrija. Priporočljivo si je urediti imena slogov po določenem sistemu, npr. slika in slika_naslov, tabela_naslov, tabela_tekst in tabela_stevilke,... Tako bodo slogi, ki se uporabljajo skupaj, v Wordu izpisani skupaj oz. po abecednem vrstnem redu.
 • besedilo oz. navaden (pisava Times New Roman, velikost 12 točk, obojestranska poravnava, 12 točk pred in 0 točk razmika za odstavkom; po želji tudi obravnava osamljenih vrstic*)
 • naslov (temelji na slogu navaden, krepki tisk, sredinska poravnava)
 • naslov 1 (temelji na slogu navaden, krepki tisk, numerično številčenje --> 1 Uvod, obdrži skupaj z naslednjim)
 • naslov 2 (temelji na slogu navaden, krepki tisk, numerično številčenje --> 3.1 Material, obdrži skupaj z naslednjim)
 • viri (pisava Times New Roman, velikost 12 točk, obojestranska poravnava, zamik levo 0 cm viseče 0.6 cm, 12 točk razmika pred odstavkom)
 • enačba (temelji na slogu navaden, leva ali obojestranska poravnava, zamik levo 0.4 ali 0.5 cm, razmik vrstic vsaj 18 točk, tabulator 15.5 cm z desno poravnavo)
 • slika (temelji na slogu navaden, sredinska poravnava, lahko tudi do 18 točk razmika pred odstavkom, obdrži skupaj z naslednjim)
 • slika naslov (temelji na slogu navaden, sredinska poravnava, 0 točk pred in 0 do 6 točk razmika za odstavkom, obdrži vrstice skupaj)
 • tabela naslov (temelji na slogu navaden, viseče za oznako in številko tabele, lahko tudi do 18 točk razmika pred odstavkom, obdrži vrstice skupaj, obdrži skupaj z naslednjim)
 • tabela glava (temelji na slogu navaden, sredinska poravnava, obdrži skupaj z naslednjim; velikost pisave lahko v primeru večjih tabel zmanjšamo na 11 ali 10 točk)
 • tabela tekst (temelji na slogu navaden, leva poravnava, obdrži vrstice skupaj, obdrži skupaj z naslednjim**; velikost pisave lahko v primeru večjih tabel zmanjšamo na 11 ali 10 točk)
 • tabela številke (temelji na slogu navaden, desna poravnava s zamikom v levo, obdrži vrstice skupaj, obdrži skupaj z naslednjim**; velikost pisave lahko v primeru večjih tabel zmanjšamo na 11 ali 10 točk)
 • tabela podnapis (temelji na slogu navaden, velikost 10 točk, 0 točk pred in 0 do 6 točk razmika)

  +Posebno lepljenje Pri kopiranju slik v Word priporočamo uporabo posebnega lepljenja. To možnost najdete v meniju Urejanje (Edit v ang. verziji). Pri izboru možnosti uporabite Prilepi kot slika, saj s tem zmanjšate velikost vaše datoteke in onemogočite naknadno popravljanje grafov iz Excela. Zadnje lahko namreč znatno poveča velikost datotek.
  *Obravnava osamljenih vrstic omogoča, da ni zgolj ena vrstica odstavka na koncu ali začetku strani.
  **Obdrži skupaj z naslednjim pri slogih za tabelo omogoča, da se tabele ne 'lomijo'. V kolikor pri tabeli ni podnapisa, se bo tabela držala naslednjega odstavka (besedilo, slika ali tabela)!