• Ime priponke v E-pošti brez šumnikov in presledkov
   priimek, prva črka imena, številka projektne naloge, datotečna pripona
   Primer: NovakA_P01.xxx
 • Pod “Zadeva:” (Subject:) v E-pošti:
   BiomI, WSTDxx, Projekt + številka vaje (dvoštevilčna)
   Primer: BiomI, wstd40, P01