Prašičerejski dan na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA

Na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA je Enota za prašičerejo Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pripravila zanimivo dogajanje. Vsak dan so predvajali predstavitev o pasmah, načrtnih križanjih, dobrobiti in biovarnosti. Za promocijo selekcijskega dela so pripravili opis pasem, predstavili načrtna križanja in vzrejna središča v brošuri »Genotipi in vzrejna središča v Sloveniji« za sodobne genotipe prašičev in »Vzrejna središča krškopoljskih prašičev v Sloveniji«. Oblikovali so tudi promocijska stojala za vzrejna središča, da bi poenotili izgled in povečali prepoznavnost rejskega dela. Pripravili so tudi monografijo »Krškopoljski prašič – ohranjanje in odbira plemenskih živali«, ki je nastala na osnovi raziskav v okviru pilotnega in EIP projekta. Rezultati raziskave se lahko prenesejo v dobršni meri tudi na sodobne populacije. Že več let zapored je urejen tudi otroški kotiček z različnimi aktivnostmi za otroke. Sodelavke so pomagale urediti razstavni prostor, kjer so na plakatih predstavile raziskovalno delo skupine, predvsem na področju selekcije prašičev, dobrobiti in biovarnosti prašičev. Prikazujejo različne načine za pokladanje primernega materiala za zaposlitev prašičev (obešanke, jasli) in modelno izvedbo sanitarnega vozla.

V sredo, 24. avgusta 2022 je bil osrednji dogodek podelitev priznanj vzornim vzrejnim središčem, vzornim vzorčnim kmetijam in vzornim vzrejnim središčem krškopoljskega prašiča. Sledilo je predavanje o uvajanju genotipizacije pri prašičih. V popoldanskem času so sodelavke Enote za prašičerejo sodelovale s tremi krajšimi strokovnimi predavanji na srečanju rejcev krškopoljskih prašičev. Z aktivnostmi na sejmu želimo še dodatno dvigniti nivo znanja in kakovost reje na področju prašičereje. Za mlade rejce oziroma naslednike rejcev smo pripravili kviz, za rejce pa več strokovnih predavanj, ki so bila dobro obiskana. Pripravili smo tudi podelitev priznanj vzrejnim središčem in vzorčnim kmetijam. S tem želimo poudariti, da veliko rejcev prašičev dela dobro in k dobrim praksam delovanja oziroma za to dejavnost spodbuditi tudi druge, da jim sledijo.

Podelitve priznanj zglednim rejam

Na predstavitvenem prostoru Enote za prašičereje sejma AGRA v hali D1 je v sredo, 24. avgusta 2022, najprej potekala podelitev priznanj vzrejnim središčem in vzorčnim kmetijam. Najprej sta rejce pozdravila mag. Marjeta Bizjak, vodja Sektorja za kmetijske trge in sektorske načrte z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Rejce je pozdravil tudi dr. Stanislav Kapun, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, Matija Galunder, predsednik priznane rejske organizacije za prašičerejo ter prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete. Sedaj že tradicionalno izbiramo zgledna vzrejna središča, ki vzrejajo plemenski podmladek sodobnih pasem. Priznanje dobijo tudi vzorčne kmetije, kjer se pri izboru ocenjuje produktivnost plemenskih svinj, uspešnost oplojevanja, rezultat dosežen na liniji klanja, pasemsko strukturo črede in oskrbo. Kriteriji za podeljevanje priznanj za krškopoljskega prašiča nekoliko drugačni. Nagrajeni rejci se morajo držati zootehniške in veterinarske zakonodaje ter pravil rejskega programa. Vsako leto podeljujemo tudi priznanja za dolgoletno sodelovanje, in sicer ga prejmejo reje, ki so v kontroli prireje že vsaj 30 let.

Več o dobitnikih nagrad si lahko preberete TUKAJ.

 

 

Strokovno predavanje s pudarkom na uvedbi genotipizacije pri prašičih

Sledil je sklop predavanj z naslovom »Uvajanje genotipizacije pri prašičih«. V prvem predavanju je Sanja Bogović predstavila osnove dedovanja in genskega zapisa. V drugem delu je Anita Ule predstavila uporabo genotipizacije za preverjanje porekla. V tretjem predavanju je Suzana Krhlanko predstavila, kako lahko verificiramo pasemsko pripadnost mesa in celo nekaterih izdelkov in na ta način preverimo, če je izdelek skladen z deklarirano pasmo. Postopek je prikazala na primeru Krškopoljskega prašiča, metodo pa bodo uporabili tudi pri drugih slovenskih prašičih.

 

Srečanje rejcev krškopoljskih prašičev

Enota za prašičerejo je s strokovnim predavanjem sodelovala tudi na srečanju rejcev krškopoljskih prašičev v popoldanskem času. V pozdravnem nagovoru je v imenu Biotehniške fakultete in enote za prašičerejo doc. dr. Špela Malovrh izpostavila, da je čas, ko so bile avtohtone pasme predvsem hobi reje, minil in je tudi pri prašičih avtohtone pasme in izdelkih iz njih najti tržno nišo. Dr. Milena Kovač je na kratko povzela vzorčenje in rezultate EIP projekta »Sledljivost porekla pri pasmi krškopoljski prašič«, Anita Ule je predstavila, kako poteka verifikacija pri pasmi krškopoljski prašič in kako se zagotavlja sledljivost od rojstva živali do potrošnika. Suzana Krhlanko je povzela delo iz pilotnega projekta »Vpeljava odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa«. Na srečanju je bila predstavljena tudi publikacija z naslovom »Krškopoljski prašič – ohranjanje in odbira plemenskih živali«, katere izdajo sta podprla Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Priznana rejska organizacija in Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Prispevki pa so nastali v okviru EIP projekta »Sledljivost porekla pri pasmi krškopoljskih prašič«.

 

 

 

 

Pogovor z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Po končanih aktivnostih je stojnico obiskala še Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Osrednja tema pogovora med obiskom so bile težave rejcev zaradi zastojev pri prodaji na trgu in potrebnih ukrepih na področju trženja in dobrobiti prašičev. Želja ministrice je, da so predlogi oblikovani na osnovi prakse in strokovno podprti. Prof. dr. Milena Kovač je pojasnila: »Osrednja tema pogovora so bile aktualne teme, ki tarejo rejce prašičev. Gospo ministrico smo seznanili s težavami pri odkupu prašiči. Odkupa po pogodbi zamaknejo tudi za en mesec. V tem času se v reji poveča stalež živali za 20%«.