Priporočamo!

Priporočamo vam tudi gradivo, objavljeno pod Objave. Sledite tudi gradivu za rejce in strokovne sodelavce. Izročki s predavanj pri predmetu Tehnologija reje prašičev so objavljeni na povezavi: gradivo pri predmetu Tehnologija reje prašičev.

Varstvo pri delu

Preberite si prosojnice s predavanj Varstvo pri delu.


Gradivo za vaje

Plodnost prašičev:

 • Mere plodnosti - velikost gnezda in uspešnost pripustov
 • Mere plodnosti - reprodukcijski ciklus
 • Mere dolgoživosti, življenske prireje, velikosti in obnove črede
 • Dodatne naloge iz mer plodnosti
 • Rast:

 • Rast prašičev
 • Obrat črede (v dopolnjevanju):

 • Obrat črede in proizvodni ritem
 • Ureditev hlevov (v dopolnjevanju):

 • Ureditev hlevov za svinje
 • Ureditev hlevov za pitance

 • Prosojnice s predavanj

  Dokumenti so v PDF formatu, ki ga lahko berete z Adobe Acrobat Reader. Prosojnice lahko odpirate in prenašate z geslom, ki smo vam ga posredovali.

  Sklop Predavanje Predavatelj Leto spremembe Povezave na priporočeno gradivo
  Uvod v predmet
  (izvedba in obveznosti)
  2019
  1. Uvod prof.dr. Milena KOVAČ
  Prašičereja v svetu 2017 Podatkovna baza FAO
  Prašičereja v Sloveniji 2017 Organiziranost prašičerejcev v Sloveniji
  Stanje na prašičerejskih kmetijah
  Selekcijska piramida 2020 Rejski program SloHibrid
  Povzetek strokovnih nalog v prašičereji
  2. Plodnost prašičev prof.dr. Milena KOVAČ
  Mere plodnosti - velikost gnezda
  Mere plodnosti - uspešnost pripustov
  Mere plodnosti - reprodukcijski ciklus
  Mere plodnosti - gospodarnost
  2020 Presoja rezultatov prireje
  Velikost gnezda na kmetijah, vključenih v kontrolo proizvodnosti
  Ovrednotenje stroškov pri reji plemenskih svinj na kmetijah
  Priročnik Oskrba plemenskih svinj
  Plodnost mladic I
  Plodnost mladic II
  2020 Priprava mladic na pripust
  Priprava na pripust 2020 Optimalni čas pripusta starih svinj
  Sinhronizacija odstavljanja in pripuščanje svinj 2020
  Velikost gnezda - prenatalno 2020 Poodstavitveni premor in število živorojenih pujskov
  Organizacija dela v plemenski čredi
  Velikost gnezda - ob rojstvu 2020 Vplivi na rojstno maso pujskov
  Velikost gnezda - postnatalno 2017 Oskrba svinje in gnezda
  Laktacija 2020 Vpliv predhodne laktacije na mere plodnosti pri prašičih
  Prireja mleka 2019 Učinkovitost vimena pri svinjah
  3. Vzreja mladic prof.dr. Milena KOVAČ
  Vzreja mladic
  Plodnost mladic I
  Plodnost mladic II
  2020 Preizkus plemenskega podmladka
  Vzreja plemenskih mladic
  Vpliv vzreje mladic na velikost gnezda pri svinjah
  4. Rast in sestava telesa prof.dr. Milena KOVAČ
  Rast 2020
  Sestava telesa 2020
  5. Zootehniški normativi doc.dr. Špela MALOVRH
  Zoohigienski normativi 2019 Pomen temperature pri reji prašičev
  Nekaj praktičnih rešitev za uravnavanje temperature in kakovosti zraka v hlevih
  6. Pitanje in mesnatost prof. dr. Milena KOVAČ
  Vzreja 2020
  Pitanje 2020 Skupinsko spremljanje prireje tekačev in pitancev
  Masa prašičev na liniji klanja
  Priročnik Oskrba tekačev in pitancev
  Mesnatost 2020 Primerjava rej s standardi za rezultate mesnatosti
  Povzetek strokovnih nalog v prašičereji
  7. Ureditev hlevov
  Ureditev hlevov za rejo prašičev doc. dr. Dusanka JORDAN 2020 Ureditev hleva za prašiče
  Prasilišča prof. dr. Milena KOVAČ 2020 Prasitveni kotci s prosto svinjo
  8. Biovarnost prof. dr. Milena KOVAČ
  Biovarnost na prašičerejskem obratu 2020 Biovarnost v reji prašičev