CRP V4-1111

Priročniki, strokovne publikacije, analize

Ureditev hleva za prašiče

tu

Potrebe prašičev in produktivnost

tu

Priročnik Oskrba plemenskih svinj

tu

Priročnik Oskrba tekačev in pitancev

tu

Priročnik za pravilno določanje vzrokov pri izločevanju prašičev

tu

Priročnik za rejce z nasveti za zdravstveno varstvo prašičev

tu

Ukrepi ob pojavu PRRS v reji

tu

Biovarnost

tu

Zdravstveno varstvo prašičev na pilotnih kmetijah

tu

Spremljanje proizvodnosti prašičev, IX. del

tu

Dokument Predvidene odstavitve in priporočena parjenja

tu

Uporaba Dokumenta Predvidene odstavitve in priporočena parjenja

tu

Anketni list

tu

Anketni list - pilotne kmetije

tu

Analiza plodnosti svinj na pilotnih kmetijah

tu

Rezultati ocenjevanja mesnatosti za prašiče na pilotnih kmetijah

tu

Vsebina: Članek Predstavitev

Delavnica v Sv. Juriju ob Ščavnici, 20.5.2014

Odstavitev pujska: priprava in oskrba po odstavitvi

tu

Oskrba prašičev: vzrejališče in pitališče

tu

Funkcionalni hlevi: vzreja in pitanje

tu

Oblikovanje skupin po odstavitvi

tu

Ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja patogenih mikrobov v rejah prašičev

tu

Uporabnost serološkega profila v zdravstvenem varstvu prašičev

tu

Kaj nam tipizacija virusov PRRS pove o uspešnosti vakcinacije

tu

Skupni pristop pri ureditvi prašičerejskih kmetij

tu

Delavnica na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, 14.12.2012

Stanje na prašičerejskih kmetijah

tu tu

Analiza stanja na pilotnih kmetijah

tu

Zunanja biovarnost

tu tu

Notranja biovarnost

tu

Ugotavljanje zdravstvenega stanja na pilotnih kmetijah

tu

Prelimenarni rezultati kontrole PRRS v izbranih rejah v Sloveniji v letih 2011-2012

tu

Spremljanje genetske raznolikosti virusov PRRS v Sloveniji

tu tu

Odnos rejcev do prašičereje

tu

Percepcija prašičereje pri mladini

tu tu

Organizacijske oblike poslovnega povezovanja rejcev

tu

Organiziranost prašičerejcev v Sloveniji

tu tu

Organizacija dela v plemenski čredi

tu tu

Ključna opravila pri oskrbi svinje in gnezda

tu tu

Ukrepi za izboljšanje uspešnosti pripustov

tu tu

Izločanje plemenskih svinj - rejsko opravilo

tu

Uravnavanje skupin v vzreji in pitanju

tu tu

Minimalni in optimalni pogoji za rejo prašičev

tu tu

Merjasci

tu

Načrt parjenja

tu

Obnova

tu

Vzreja plemenskih mladic

tu

Uhlevitev in oskrba svinj za pripust

tu

Priprava mladic na pripust

tu

Sinhronizacija odstavitev

tu

Vključevanje v čredo

tu