Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021, na področju prašičereje


Potrebujete plemensko mladico ali plemenskega merjasca?

Plemenske merjasce in mladice, preizkušene v slovenskih razmerah, lahko kupite na vzrejnih središčih.
Več o izboru genotipa lahko preberete tukaj. Rezultate mladic in merjascev na zadnji odbiri lahko preverite tukaj. Naročila za plemenske mladice in plemenske merjasce sprejemajo selekcionisti na kmetijsko gozdarskih zavodih z vzrejnimi središči:

  • KGZS KGZ Murska Sobota, tel.: 031 703 625
  • KGZS KGZ Ptuj, tel.: 02 749 36 25
  • KGZS KGZ Novo mesto, tel.: 07 373 05 95

Aktualni projekti:

    EIP