Posveti


Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2021, na področju prašičereje

Program in Vabilo, Prijava na spletno usposabljanje

Gradivo za DŽ 2021, na področju prašičereje

Predstavitve:

 1. Informiranje upravičencev o ukrepu DŽ
 2. Izročki
  Posnetek predavanja
 3. Dejavniki tveganja za pojav grizenja repov pri prašičih pitancih
 4. Izročki
  Posnetek predavanja
 5. Veterinarska oskrba prašičev ob izbruhu pojava grizenja repov
 6. Izročki
  Posnetek predavanja
 7. Afriška prašičja kuha in preventivni ukrepi
 8. Izročki
  Posnetek predavanja
 9. Ključne točke tveganja biovarnosti v reji
 10. Izročki
  Posnetek predavanja
 11. Alternativne možnosti uhlevitve svinj
 12. Izročki
  Posnetek predavanja
 13. Infrastrukturne naložbe za povečevanje dobrobiti živali s poudarkom na digitalizaciji
 14. Izročki
  Posnetek predavanja

Povezave:

Evropska komisija - EKSRP

Program razvoja podeželja


Strokovno srečanje rejcev krškopoljskega prašiča (Rodica, 5.3. 2020)

Publikacija

Posamezni prispevki:

Pasma krškopoljski prašič

Uhlevitev za pitanje prašičev

Uhlevitev plemenskih svinj

Reja na prostem in biovarnost

Postopki za uspešno rejo pujskov ob odstavitvi

Parjenje v sorodstvu in posledice

Ocenjevanje obarvanosti

Rast pri pasmi krškopoljski prašič

Biovarnosti pri reji prašičev

Predstavitve - izročki (6 na stran):

Pasma krškopoljski prašič

Uhlevitev za pitanje prašičev

Uhlevitev plemenskih svinj in reja na prostem

Postopki za uspešno rejo pujskov ob odstavitvi

Parjenje v sorodstvu in posledice

Ocenjevanje obarvanosti

Rast pri pasmi krškopoljski prašič


Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019, na področju prašičereje

Vabilo in program

Gradivo za DŽ 2019, na področju prašičereje

Opis aktivnosti - DŽ 2019, na področju prašičereje

Predstavitve:

Informiranje upravičencev o ukrepu DŽ

Agresivno obnašanje pri prašičih

Pojavnost grizenja repov v povezavi z zdravstvenim stanjem prašičev

Preprečevanje agresivnega obnašanja pri prašičih

Zgodnje prepoznavanje grizenja repov z opazovanjem prašičev

Filmi:

Informiranje upravičencev o ukrepu DŽ

Agresivno obnašanje pri prašičih

Pojavnost grizenja repov v povezavi z zdravstvenim stanjem prašičev

Preprečevanje agresivnega obnašanja pri prašičih

Zgodnje prepoznavanje grizenja repov z opazovanjem prašičev

Povezave:

Evropska komisija - EKSRP

Program razvoja podeželja


Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017, na področju prašičereje

Vabilo in program

Gradivo za DŽ 2017, na področju prašičereje

Opis aktivnosti - DŽ 2017, na področju prašičereje

Predstavitve:

Poznavanje in izvajanja minimalnih standardov in ukrepa DŽ

Obnašanje in potrebe prašičev

Biovarnost in ureditev hlevov

Ravnanje s prašiči

Ukrepi za preprečevanje grizenja repkov in drugih motenj v obnašanju

Opazovanje prašičev in prepoznavanje njihove govorice telesa

Predstavitev aktualnih bolezni in zdravstvenega stanja prašičev v Sloveniji

Predstavitev trendov v Evropi v iskanju alternativ za kirurško kastracijo

Filmi:

Poznavanje in izvajanja minimalnih standardov in ukrepa DŽ

Obnašanje in potrebe prašičev

Biovarnost in ureditev hlevov

Ravnanje s prašiči

Ukrepi za preprečevanje grizenja repkov in drugih motenj v obnašanju

Opazovanje prašičev in prepoznavanje njihove govorice telesa

Predstavitev aktualnih bolezni in zdravstvenega stanja prašičev v Sloveniji

Predstavitev trendov v Evropi v iskanju alternativ za kirurško kastracijo

Povezave:

Evropska komisija - EKSRP

Program razvoja podeželja


Strokovno srečanje rejcev krškopoljskega prašiča (Trojane, 25.9.2017)

Ohranjanje in skrb za avtohtono pasmo

Inbriding pri pasmi krškopoljski prašič

Ekstenzivna reja in produktivnost


Strokovno srečanje rejcev krškopoljskega prašiča (Trojane, 7.12 2016)

Rodovništvo pri krškopoljskem prašiču

Napovedovanje plemenskih vrednosti pri ohranjanju krškopoljskega prašiča

Dedovanje obarvanosti pri prašičih

Preproste rešitve uhlevitev za (srečne) prašiče


Delovno srečanje vzrejnih središč (Murska Sobota, 25.11. 2016)

Širjenje plemenskega podmladka


Strokovno srečanje rejcev krškopoljskega prašiča s podelitvijo statusov (Trojane, 9.3. 2016)

Ocenjevanje zunanjosti ob označevanju pujskov

Vodenje rodovniške knjige

Vloga vzrejnih središč


Delovno srečanje vzrejnih središč (Sveti Jurij ob Ščavnici, 18.2. 2016)

Majhne populacije in sorodstvo

Vzreja mladic v obogatenem okolju


Strokovno srečanje rejcev s podelitvijo statusov (Cerkvenjak, 1.2. 2016)

Novi trendi pri ukrepih za dobrobit živali

Kakovost plemenskega podmladka glede na izvor


Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2015

Vabilo in program

Predstavitve:

Obnašanje in potrebe prašičev

Živalim prilagojena reja in sistemi uhlevitev

Nadgradnja rejskih opravil v smislu dobrega počutja

Ravnanje in postopki s prašiči

Preventiva in zdravstveno varstvo prašičev

Zoohigienski normativi

Trendi in razvoj sistemov rej prašičev v Evropski uniji

Prispevki:

Oblikovanje skupin

Potrebe prašičev in fukcionalnost hleva (vsebina)

1. Uvod

2. Življenjski prostor

3. Tla

4. Potrebe po vodi in napajanje

5. Uravnavanje temperature v hlevih za prašiče

6. Kakovost zraka

7. Osvetlitev, hrup in higiena

8. Zaključki

Rejska opravila

Preventiva in zdravstveno varstvo prašičev

Filmi:

Rejska opravila v prasilišču

Dobro počutje prašičev v pripustišču

Dobro počutje prašičev v čakališču

Ukrepi za zmanjšanje agresij pri prašičih

Opis aktivnosti - DZ 2015

Povezave:

Evropska komisija - EKSRP

Program razvoja podeželja


Strokovno srečanje rejcev s podelitvijo statusov (Sveti Jurij ob Ščavnici, 12.3. 2015)

Genetika in prireja prašičev

Dobro počutje prašičev - nuja ali kaprica

Ekonomski učinki rejskih opravil


Strokovno srečanje rejcev krškopoljskega prašiča s podelitvijo statusov (Trojane, 26.3. 2015)

Problemi parjenja v sorodu v majhnih populacijah

Uporaba podatkov pri odbiri plemenskih živali avtohtone pasme

Kakovost vimena

Dobro počutje krškopoljskih prašičev - nuja ali kaprica


Strokovno srečanje rejcev s podelitvijo statusov (Sveti Jurij ob Ščavnici, 12.3. 2015)

Genetika in prireja prašičev

Dobro počutje prašičev - nuja ali kaprica

Ekonomski učinki rejskih opravil


Strokovni posvet za rejce krškopoljskega prašiča (Novo mesto, 26. 4. 2013)

Uhlevitev in oskrba krškopoljskih prašičev

Ocena zunanjosti krškopoljcev ob označitvi

Rejska dokumentacija v prašičereji

Informacijska podpora rejcem


Strokovni posvet za rejce tradicionalnih genotipov (Sv. Jurij ob Ščavnici, 23. 3. 2013)

Vzreja in preizkus plemenskega podmladka

Genetsko vrednotenje in odbira

Uporaba plemenskih vrednosti lastnosti plodnosti

Informacijska podpora rejcem

Rejci in rejska organizacija


Občni zbor Združenja predelovalcev mesa na kmetijah (Gotovlje, 26. 2. 2013)

Pitanje prašičev na večjo maso, zamaščenost in kakovost slanine

Uporaba aditivov v domačih mesnih izdelkih