Rezultati prireje

 

 PODROČJE VRSTA POROČILA OBDOBJE
Preizkusi    
  Preizkušnja prašičev na vzrejnih središčih Mesečno
    Letno
  Preizkušnja prašičev - mladice Letno
  Genski test na sindrom maligne hipertermije Letno
Plodnost    
  Analiza plodnosti svinj na farmah prašičev Tromesečno
    Polletno
    Devetmesečno
    Letno
  Analiza plodnosti svinj na kmetijah Polletno
    Letno
  Navodila za mesečno analizo plodnosti na kmetiji Mesečno
  Analiza plodnosti svinj pasme krškopoljski prašič Polletno
    Letno
  Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev Mesečno
    Letno
Linija klanja    
  Rezultati ocenjevanja mesnatosti prašičev na liniji klanja Mesečno
    Polletno
    Letno
  Rezultati ocenjevanja govejih trupov in polovic na klavni liniji Letno
Razno    
  Genetski trendi pri prašičih Letno