Rezultati prireje

VRSTA: OBDOBJE:
Preizkušnja prašičev na vzrejnih središčih Mesečno
Letno
Preizkušnja prašičev - mladice Letno
Analiza plodnosti svinj na kmetijah Polletno
Letno
Navodila za mesečno analizo plodnosti na kmetiji Mesečno
Plodnosti svinj na farmah prašičev Tromesečno
Polletno
Devetmesečno
Letno
Analiza plodnosti svinj pasme krškopoljski prašič Polletno
Genski test na sindrom maligne hipertermije Mesečno
Letno
Genetski trendi pri prašičih Letno
Rezultati ocenjevanja mesnatosti prašičev na liniji klanja Mesečno
Polletno
Letno
Rezultati ocenjevanja govejih trupov in polovic na klavni liniji Letno
Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev Letno
Slovenske lokalne pasme prašičev Letno
Pietrain Letno

Poročilo o opravljeni mednarodni poti:

  • Edinburgh, 13.- 22. 06.2012 asist. Tina Flisar, univ. dipl.inž. zoot.
  • WCGALP, 1.- 6.08.2010 prof. dr. Milena Kovač, znan. sod. dr. Špela Malovrh, asist. Martina Planinc, univ. dipl.inž. zoot.
  • EAAP, 22.8.2010 , prof. dr. Milena Kovač
  • Švica, 3.4.2009, dr. Manja Zupan
  • Italija, 15.-18.9.2009, Marjeta Žemva, univ. dipl. inž. živ. tehnol.
  • Italija, 28.-29.10.2009, Marjeta Žemva, univ. dipl. inž. živ. tehnol.
  • Otočec, 20.-22.09.2009, prof. dr. Milena Kovač, Znan. sod. dr. Špela Malovrh, Asist. Tina Flisar, univ. dipl. inž. zoot.