AKTUALNO


07.08.2023

Letos ponovno! - Vabljeni na kviz Prašičereja 2023!


  • Ste pripravljeni na raziskovanje sveta prašičev? Pridružite se nam v torek, 29. 08. 2023, ob 11. uri, na sejmu AGRA, kjer bomo skupaj raziskovali značilnosti pasem in hibridov, spoznavali skrivnosti vzreje plemenskega podmladka ter se poglobili v vzpostavitev optimalnega proizvodnega ritma. V sklopu našega druženja načrtujemo tudi povezavo med tehnološko in senzorično kakovostjo mesa in maščobe prašičev.

    Več si preberite TUKAJ.


 

03.11.2022

Strokovna ekskurzija z ogledom rej dveh avtohtonih pasem prašičev iz Španije in Portugalske

V okviru projekta Sledljivost krškopoljskih prašičev smo se odpravili na strokovno ekskurzijo v Španijo in Portugalsko. Ogledali smo si kmetijo Valdesquere v Španiji, ki je pod vodstvom Kmetijsko raziskovalnega inštituta Finca La Orden - Valdesequera znotraj Centra za znanstvene in tehnološke raziskave Extremandura (CICYTEX) in se ukvarja z rejo iberijskih prašičev. Obiskali smo tudi kmetijo na Portugalski strani, na kateri redijo prašiče pasme alentejano.

Več si preberite TUKAJ.


30.08.2022

Prvo tekmovanje mladih prašičerejcev v znanju in spretnosti Prašičjereja 2022 na 60. kmetijsko-živilskem sejmu AGRA

"A journey of a thousand miles begins with a single step."

Vsaka pot se torej začne z enim samim korakom in menimo, da je zanimanje mladih za rejo prašičev ključno za izboljšanje prireje. Z namenom povezovanja rejcev prašičev, mladih in ostalih, ki jih prašičereja zanima, je v torek, 23. avgusta 2022, na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA potekal 1. kviz Prašičereja 2022, v katerem so se ekipe pomerle v znanju aktualnih tem v prašičereji.

Več si preberite TUKAJ.


30.08.2022

Prašičerejski dan na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA

Na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA je Enota za prašičerejo Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pripravila zanimivo dogajanje. Vsak dan smo predvajali predstavitev o pasmah, načrtnih križanjih, dobrobiti in biovarnosti. Za promocijo selekcijskega dela smo pripravili opis pasem, predstavili načrtna križanja in vzrejna središča v brošuri »Genotipi in vzrejna središča v Sloveniji« za sodobne genotipe prašičev in »Vzrejna središča krškopoljskih prašičev v Sloveniji«. Oblikovali smo tudi promocijska stojala za vzrejna središča, da bi poenotili izgled in povečali prepoznavnost rejskega dela. Pripravili so tudi monografijo »Krškopoljski prašič – ohranjanje in odbira plemenskih živali«, ki je nastala na osnovi raziskav v okviru pilotnega in EIP projekta. Rezultati raziskave se lahko prenesejo v dobršni meri tudi na sodobne populacije. Že več let zapored je bil urejen tudi otroški kotiček z različnimi aktivnostmi za otroke. Na plakatih je bilo predstavljeno raziskovalno delo skupine predvsem na področju selekcije prašičev, dobrobiti in biovarnosti prašičev. Prikazali smo tudi različne načine za pokladanje primernega materiala za zaposlitev prašičev (obešanke, jasli) in modelno izvedbo sanitarnega vozla.

Več si preberite TUKAJ.


30.08.2022

Podelitev priznanj zglednim rejam v letu 2022

Sedaj že tradicionalno izbiramo zgledna vzrejna središča, ki skrbijo za populacijo sodobnih pasem po načelih rejskega programa SloHibrid. Naloga vzrejnih središč je vzdrževanje čistopasemskih svinj in vzreja plemenskega podmladka. Rejci zapisujejo dogodke v plemenski čredi, s katerimi izračunavamo genetske vrednosti za lastnosti plodnosti, in opravljajo preizkus na pitovne in klavne lastnosti. Prašiči, namenjeni plemenski vzreji, so označeni z ušesno številko, za plemenski podmladek pa kupci dobijo tudi zootehniško spričevalo s prilogo.

Več si preberite TUKAJ.


29.07.2022

Vabljeni na kviz Prašičereja 2022!

Število prašičev v Sloveniji ostaja kritično nizko, tako število plemenskih prašičev kot v Sloveniji rojenih pitancev. V zadnjih letih smo obiskali nekaj prašičerejskih kmetij z mlajšimi gospodarji, ki vestno nadgrajujejo trud prejšnjih generacij. Menimo, da je zanimanje mladih za rejo prašičev ključno za izboljšanje prireje. Ukrepi v prašičereji morajo biti naravnani v izboljšanje tehnologij, ureditve genetske strukture populacije in tržno povezovanje rejcev. Z namenom povezovanja rejcev prašičev, mladih in ostalih, ki jih prašičereja zanima, smo se na Enoti za prašičerejo v sodelovanju s selekcionisti iz Kmetijsko-gozdarskih zavodov odločili, da letos na sejmu 60. kmetijsko-živilskem sejmu AGRA izvedemo KVIZ PRAŠIČEREJA 2022, ki bo v torek, 23. 08. 2022, ob 11. uri.

Več si preberite TUKAJ.